Ngā puke ki Hauraki, ka tārehua

E mihi ana ki te whenua

E tangi ana ki te tangata.

Ko Moehau ki waho

Ko Te Aroha ki uta

Ko Tīkapa te moana

Ko Hauraki te whenua

Ko Marutūahu te tangata.

 

 

une 9