Our logo

Te Korowai Logo

  • The two main maunga of Hauraki whenua, these being Moehau and Te Aroha
  • Tiikapa Moana o Hauraki, in the middle of the maunga
  • The 3 fern fronds representing Whanau, hapuu and iwi. Rather than standing vertical, the horizontal nature of the fronds depict the ‘veins’ or ‘toto’ of Hauraki whanau hapuu iwi running through the core of Hauraki landmarks.

une 9